Instrucţiuni Rezumate

Termene Importante

 

Deschidere sesiune transmitere rezumate 15 Iunie 2021
Termen limită transmitere rezumate 15 Septembrie 2021
Notificare de acceptare/respingere a rezumatului Ȋnceput Octombrie 2021
Desfăşurare Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” 27 – 30 Octombrie 2021

Instrucțiuni pentru transmiterea rezumatelor

 

 1. Rezumatele trebuie trimise prin myZCGGabstract (serviciul de depunere online a rezumatelor). Rezumatele trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate.
 2. Rezumatele trebuie trimise și prezentate în limba romană.
 3. Termenul limită de depunere este miercuri, 15 septembrie 2021, orele 24.00. Nu va mai fi posibilă nicio prelungire. Rezumatele ar trebui să conțină informații noi și originale, care nu au fost publicate în altă parte înainte de 27 Octombrie 2021.
 4. Autorii sunt rugați să respecte regulile de editare a rezumatelor. Rezumatele care nu respectă aceste reguli de editare nu vor fi acceptate.
 5. Pentru ca trimiterea rezumatului să fie validată, primul autor trebuie să îndeplinească formalitățile de înregistrare și să plătească taxa de participare la eveniment; lectorii invitați sunt exceptați de la această condiție.
 6. Prezentarea rezumatului este angajamentul formal al autorului cu privire la prezentarea materialului în forma, sesiunea și timpul stabilite de Comitetul științific. Orice modificare a intențiilor autorului cu privire la această prezentare trebuie trimisă în scris operatorului Conferinței, SC Focus Event SRL, la adresa de e-mail contact@zilelecardiologice.ro. Dacă autorul original nu poate susține prezentarea rezumatului, este de datoria sa să se asigure că unul dintre coautori va prelua acest rol. Taxa de participare plătită de autorul original nu va fi anulată / returnată, dar va fi validată pentru înlocuitorul său.
 7. Autorii trebuie să includă preferința lor pentru modul de prezentare: oral virtual sau poster. Comitetul științific va decide metoda finală de prezentare
 8. După trimiterea rezumatului dvs., veți primi un e-mail de confirmare cu cu titlul rezumatului transmis. Dacă nu primiți o confirmare prin e-mail, vă rugăm să scrieți la  contact@zilelecardiologice.ro. Autorul care transmite rezumatul este responsabil pentru informarea celorlalți autori cu privire la statusul rezumatului.

Instrucțiuni pentru editarea rezumatelor

 

INFORMAȚII REZUMATE

Titlul

Un maxim de 200 de caractere, inclusiv spații, tastate cu litere mici, cu excepția abrevierilor și a numelor de studiu.

Recunoașterea finanțării

În cazul în care cercetarea dvs. a beneficiat de sprijin comercial sau instituțional, vi se va solicita să le enumerați în cadrul procesului de depunere. Vă rugăm să pregătiți o declarație cu o singură frază în acest scop.

 

AUTORI ȘI INSTITUȚII 

Lista autorilor

Rezumatul dvs. trebuie să menționeze cel puțin un autor pentru a fi trimis. Vă rugăm să rețineți că primul autor ar trebui să fie prezentatorul rezumatului în mod implicit.

Instituții afiliate

Acesta este un pas obligatoriu. Puteți completa maximum două instituții afiliate pentru fiecare autor.

 

CONȚINUTUL REZUMATULUI. EVALUARE. PUBLICARE

Rezumatele prezentate folosind studiile pe animale trebuie să fie conforme cu Directiva 2010/63 / UE.

Orice cercetare medicală care implică subiecți umani trebuie să respecte principiile Declarației de la Helsinki a Asociației Medicale Mondiale. Vă reamintim că fotografia pacientului nu ar trebui folosită, iar pacientul nu trebuie să fie niciodată identificabil în prezentarea dvs.

Rezumatul va fi structurat folosind următoarele rubrici:

o Introducere

o Metode

o Rezultate

o Concluzie

Lungimea rezumatului trebuie sa fie de maximum 300 de cuvinte.

Nu includeți în rezumat:

 • Tabele sau figuri.
 • Utilizarea denumirilor comerciale de medicamente, mărci și mărci înregistrate este strict interzisă. În schimb, puteți utiliza nume generice de medicamente. Medicamentele trebuie menționate prin substanțele lor active sau denumirile farmacologice.
 • Numele și locațiile companiei.
 • Site-uri web și adrese de e-mail.
 • Procesul de evaluare și selecție se realizeaza fără identificarea autorilor. Titlul și textul corpului nu trebuie să conțină caracteristici de identificare precum: nume (autori sau alții), nume de institute (spitale, școli medicale, clinici …), orașe.

Nu includeți sursele de finanțare în conținutul rezumatului. Folosiți câmpul corespunzător.

Limitați utilizarea acronimelor și abrevierilor. Definiți la prima utilizare cu un acronim sau o abreviere între paranteze.

Evaluare si selecție rezumate

Toate rezumatele vor fi evaluate fără identificarea autorilor de către membrii Comitetului Științific al manifestării. Selecția finală va fi făcută de Comitetul Științific, care va determina formatul, ziua și ora prezentării pentru fiecare rezumat. Nu vor fi posibile reprogramări sau modificări. Rezumatele acceptate vor fi programate ca E-Poster sau E-Poster moderat.

Toți cei care trimit rezumate vor fi anunțați prin e-mail la începutul lunii octombrie 2021 despre rezultatul (acceptat sau neacceptat) al procesului de evaluare și selecție. Vă rugăm să vă asigurați că e-mailul furnizat este corect, deoarece toată corespondența va fi trimisă prin e-mail. Dacă rezumatul este acceptat, instrucțiunile privind prezentarea rezumatului vor fi furnizate online.

Publicarea rezumatelor

Toate rezumatele prezentate și acceptate vor fi publicate în Volumul de Rezumate online al Congresului, volum editat de o editură acreditată de către Colegiul Medicilor din România.

 

AFIRMAREA ORIGINALITĂȚII

Prin trimiterea lucrării dvs. la Zilele Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” (ZCGG2021):

 • Vă exprimați acordul de utilizare a numelor autorilor și afilierilor acestora în legătură cu publicarea lucrării dvs.
 • Autorul (autorii) reprezintă și garantează ZCGG2021 și organizatorii săi că el / ea / ei este / sunt singurul autor (autori) al lucrării, ca toți autorii au participat și contribuit și sunt de acord cu conținutul și concluziile rezumatului și că acesta este original și nu încalcă niciun drept de autor, drept de proprietate sau personal al unei terțe părți. Cel care transmite rezumatul afirmă prin prezenta că lucrarea trimisă este originală, cu excepția extraselor din lucrări protejate prin drepturi de autor autorizate în totalitate de către deținătorii drepturilor de autor și că toate afirmațiile declarate ca fapte se bazează pe examinarea și investigarea amănunțită a acurateții acestora.
 • Rezumatele trimise nu trebuie publicate în alte jurnale și / sau publicații online și nici prezentate la niciun congres anterior.

Expeditorul semnează pentru toți coautorii. El / ea își asumă responsabilitatea pentru regulile de transmitere și prezentare în numele tuturor coautorilor.

 

CONFLICTUL DE INTERESE

Toți prezentatorii trebuie să afișeze un diapozitiv la începutul prezentării lor (în partea de jos a posterului pentru prezentările sub forma de poster), indicând informații legate de posibile conflicte de interese pentru ei și pentru toți coautorii, după caz, sau pentru a indica faptul că nu au nimic de dezvăluit. Vă rugăm să precizați „nu există” dacă nu există conflicte.

Un potențial conflict de interese poate apărea din diferite relații, din trecut sau din prezent, cum ar fi relații de muncă, consultanță, investiții și proprietate de acțiuni / părți sociale, finanțare pentru cercetare, relații de familie etc. Trebuie menționate toate potențialele conflicte de interese.